Privacybeleid

Privacy Statement
Dit is de privacyverklaring van ‘t Wolpunt, Nederland, Boegstaete 20,
7681 DD Vroomshoop. Deze verklaring is van kracht met ingang van 3 februari 2020. Waarom deze privacyverklaring? Wanneer u op de website een bestelling plaatst hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Over deze verwerking willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat ‘t Wolpunt zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘t Wolpunt.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind u altijd op onze website. We adviseren u dan ook deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor adequate afhandeling van bestellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Betaalgegevens
– IP-adres

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken uw gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van bestellingen, het beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die u invult op de contactpagina.

Wettelijke verplichting
‘t Wolpunt kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat dit ons weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@wolpunt.nl of 0613045622.

– Informatie en inzag: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
– Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u gebruiken? Laat dit ons weten, dan passen we dit aan.
– Vergetelheid: U kan uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
– Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
– Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
– Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:
– Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
– Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven voor de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Op al onze systemen hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Alle personen welke namens ‘t Wolpunt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– ‘t Wolpunt is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Links
Op de website van ‘t Wolpunt zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. ‘t Wolpunt is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie op haar website lezen.

Toestemming
Door het gebruik maken van onze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement. Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via info@wolpunt.nl of 0613045622

Cookie Statement
Wij gebruiken cookies op de website van ‘t Wolpunt. Dit om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder is een lijst opgenomen met cookies welke geplaatst worden door wolpunt.nl en hun functionaliteiten:

Analytische cookies (Google Analytics):
Cookie: Doel: Opslagperiode:
_gat: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid: Zorgt ervoor dat onderscheid gemaakt kan worden tussen gebruikers.
24 uur
_ga: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar

Verwijderen van cookies
Cookies kunt u het gemakkelijkst verwijderen via de browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers:
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Internet Explorer 7 en 8
– Internet Explorer 9
– Safari
– Opera

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
We kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, voegen we bovenaan dit document een nieuwe datum toe.